Våra tjänster


Du kan alltid vara trygg med vårt engagemang. Det spelar ingen roll om du väljer en totallösning eller enstaka tjänster, vilken bransch du jobbar i eller vilken bolagsform du har - alla kunder är lika viktiga.


Vi är bra på att vara våra kunders egna ekonomiavdelning och ta hand om allt. Vår styrka är att vi har förmågan att alltid se helheten, vilket ofta betyder både bolagets och den privata ekonomi sammantaget.   Ekonomiavdelning, en totallösning där vi sköter allt


  Fakturering, hyresavisering, leverantörsfakturering


  Bokslut, årsredovisning


  Alla olika deklarationer, även K10


  Skatteberäkningar


  Korrespondens med Skatteverket


  Budgetarbete


  Ekonomisk planering och styrning


  Effektivisering, modernisering, digitalisering